SRAD

?بازنشستگان مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار می‌شوند ??نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای

بازنشستگان مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار می‌شوند – …

نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای را تصویب کردند که بازنشستگان شاغل در مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار خواهند شد.

کانال فرزندان شاهد کشور – Telegram

?بازنشستگان مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار می‌شوند ??نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای را تصویب کردند که بازنشستگان شاغل در مناطق جنگی از …

جدیدترین‌های «مناطق جنگی» | خبر فارسی

بازنشستگان مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار می شوند … نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه ای را تصویب کردند که بازنشستگان شاغل در مناطق جنگی از …

@shaghelinn – Channel message page – Channel list page

?بازنشستگان مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار می‌شوند ??نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای را تصویب کردند که بازنشستگان شاغل …

برچسب‌ها:, , ,