SRAD

۹۷ ۶۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای مراسم ترحیم مداحی عرفانی با دف نی تار

۹۷ ۶۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای مراسم ترحیم مداحی عرفانی با دف نی تار

اجرای ترحیم عرفانی با نی و دف .. در تهران ۰۹۱۲_۰۰۴ ۶۷ ۹۷ عبدالله پور.

۹۷ ۶۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای مراسم ترحیم مداحی عرفانی با دف نی تار

کلمات کلیدی : مداح#مداح عرفانی#مداح عرفانی ختم#ختم عرفانی نی و دف#دف و نی#نی نوازی#فلوت نوازی#فلوت زن مداحی با نی و دف#مداحی با دف و نی#دف …

۹۷ ۶۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای مراسم ترحیم مداحی عرفانی با دف نی تار

۹۷ ۶۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای مراسم ترحیم مداحی عرفانی با دف نی تار. 1 بازدید موسیقی در 14 ساعت. اجرای ترحیم عرفانی با نی و دف .. در تهران ۰۹۱۲_۰۰۴ ۶۷ ۹۷ …

۹۷ ۶۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای مداحی و نی نوازی بهشت زهرا و مراسم تالار

۹۷ ۶۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای مراسم ترحیم مداحی عرفانی با دف نی تار · موسیقی 1 بازدید در 14 ساعت. ۹۷ ۶۷ ۰۰۴_۰۹۱۲ اجرای مراسم ترحیم مداحی عرفانی با دف …

برچسب‌ها:,