SRAD

ضعف شناسایی فرارکنندگان مالیاتی همچنان ادامه دارد/ فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹ تورم‌ز

ضعف شناسایی فرارکنندگان مالیاتی همچنان ادامه دارد/ فروش ۸۰ …

ضعف شناسایی فرارکنندگان مالیاتی همچنان ادامه دارد/ فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال … فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹ تورم زاست.

ضعف شناسایی فرارکنندگان مالیاتی همچنان ادامه دارد/ فروش 80 …

ضعف شناسایی فرارکنندگان مالیاتی همچنان ادامه دارد/ فروش 80 هزار میلیارد . … نرخ ارز گفت: درصورت ادامه شرایط اقتصاد کشور، نرخ ارز در سال آینده از 14 هزار تومان … فروش اوراق، درآمد نفتی 48 هزار میلیارد تومانی و 175 هزار میلیارد تومانی مالیات پولی …

برچسب‌ها: