SRAD

زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد

زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد – آپارات

زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد سورة النازعات با تلاوت زیبای رعد الکردی ببینید و شریک سازید برای ثواب.

‫زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد‬‎ – YouTube

زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد سورة النازعات با تلاوت زیبای رعد الکردی ببینید و شریک سازید برای ثواب.

زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد – ویدیاب

زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد سورة النازعات با تلاوت زیبای رعد الکردی ببینید و شریک سازید برای ثواب.

‫قران با ترجمه دری – سورة الرحمن این قرأت قلب سنگ را نرم کند‬ …

سورة الرحمن این قرأت قلب سنگ را نرم کند. … زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد. 7:44 · 2,640 Paparan. قران با ترجمه دری. تلاوت زیبا و کلاسیک منشاوی …

زیبا ترین تلاوت النازعات که قلب ها را تکان دهد – فیلمجو – …

خانم ها اگر باهم باشن مي تونن دنيا رو …

زیباترین ایه های قران – گروه تحقیقاتی عباس منش

دوستان زیباترین ایه های قرانی رو که خوندید با ترجمه فارسیش بذارید تا استفاده کنیم… … و خداوند سرنوشت هیچ قومى (هیچ کسی) راتغییر نمى دهد مگر آنکه آنان آنچه را که در … وقتی که قلبم ارام میگیره اون موقع الهامات خداوند در قلبم ارام میگیره. … خداوند در برخی آیات می فرمایند برّ داشته باشید، برّ یعنی تمایل به انجام خوبی ها، مثلا می …

قرآن – صفحه 583 | تلاوت

﴿36﴾ همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، آن مهربانی که هیچ کس را اختیار … و سخن نمی گویند مگر کسی که [خدای] رحمان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گوید.

قرآن – صفحه 520 | تلاوت

﴿36﴾ بی تردید در سرگذشت پیشینیان مایه پند و عبرتی است برای کسی که نیروی تعقّل دارد، یا با تأمل و دقت [به سرگذشت ها] گوش فرا می دهد در حالی که حاضر به …

معجزه – آلبوم صوتی تلاوت و ترجمه قرآن کریم

این محصول امکان این را به شما می دهد که در زمان های مختلف در زندگی ( در هنگام رانندگی، پیاده روی، انجام کارهای روزانه و ….) به تلاوت و ترجمه صوتی فارسی قرآن گوش کنید.

تکویر / سوره – گروه نرم افزاری آسمان

[3] گفته شده که در مصحف امیرمؤمنان، علی(علیه السلام) بین دو سوره نازعات و … زیرا در این سوره ها نشانه های قیامت آن چنان بیان شده است که گویی تلاوت کننده را … [5] در آیات پیش از آیه 43 نور بیان شده است که خداوند نور معرفت خود را به مؤمنان اختصاص می دهد. … از مهم ترین اهداف بعثت پیامبر(صلی الله علیه وآله) تلاوت آیات الهی بر مردم است: …

اجرای متسابقین رشته های حفظ 10 جز و 20 جز و قرائت … – …

کربلایی پیمان …

دریافت نسخه الکترونیکی – انتشارات انقلاب اسلامی

اﻣّﺎ ﻧﻘﻄﻪ ى اﺻﻠﻰ و ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻪ ى ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻣﻀﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻊ آورى … ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ. 2. … روزه؛ ورزش روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﻗﺪرت و ﮐﻤﺎل. … را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ؛ اﻣّﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ، از ﮔﻨﺎه ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺪارد، ﻣﺜﻞ آن ﮐﺴﻰ. اﺳﺖ ﮐﻪ … ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آداب، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﺟّﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ … ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﻠﻐﺰﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮّع ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ. … ﺳﻮره ي ﻧﺎزﻋﺎت، آﯾﻪ ي 40.

مثالهای زیبای قرآن: (امثال القرآن) – معارف گیاهی – قائمیه

آن گاه جلو آمد و در مقابل پیامبر زانو زد و از حضرت تلاوت چند آیه دیگر تقاضا کرد. … تا افرادی را که زنده‌اند، بیم دهد (و بر کافران اتمام حجّت شود) و فرمان عذاب بر آنان مسلّم … قرآن مجید در سوره توبه، در آیات 75، 76 و 77 نمونه تکان دهنده و بارزی از این دسته از … این انتساب بدین معناست که اگر کلمات پیامبر جذّاب و دلرباست و در قلبها نفوذ …

صوت عبدالباسط زیباترین صدای تاریخ فن‌تلاوت/ معنویت …

شیخ عبدالباسط را می‌توان یکی از مشهورترین قاریان عبقری تاریخ فن تلاوت قلمداد کرد که علاوه بر زیبایی صدا، نقش بارزی نیز در کسب معنویت و …

Zarnegar v5.20 – yasin

ﺑ→ﻨ→ﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻛﺎﺭ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ∂ﺩﻫﺪ،ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ. ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺛﻼﺛﻪ … ¶ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ … ۱ـ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺎﺯﻋﺎﺕ،ﺁﻳﻪ ℮. … ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺎﻳﺐ·ﻛ→ﻪ ﺑ→ﭽẃ→ﻪﺍ ﺭﺍ ﻛ→ﻪ ﮔ→ﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ،ﺍﻣẃﺎ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ.ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ … ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻗﺴﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺯﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ[ﻋﻠ∂] ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﻴﻨ∂ ﺑﺰ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﺍﺳﺖ! … ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻼﻭﺕ ﻣ∂ﻛﻨﻴﻢ، ﻗﺼẃﻪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺆﻣﻦ ﺁﻝ ﻳﺲ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣ∂ﻛﻨﻴﻢ:.

آﯾﺎﺗﯽ

ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯿﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﺋﻨﺎت، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و ﺗﻄﻮرات آن … وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺪان دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺧﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ … ﻧﺎزﻋﺎت. » ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪه. اﯾﻢ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﯾﺎت ﻣﻌﺠﺰ ﻋﻠﻤﯽ. دﯾﮕﺮي در. اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﯽ. روﯾﻢ، و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻪ … از ﺗﮑﺎن. دﻫﻨﺪه. ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ. رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در زﻧﺪﮔﯽ. اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، … ﺑﺮ وي ﺗﻼوت ﺷﺪ، ﻓﺮﯾﺎدي از ﻗﻠﺐ وي ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و …

جاثیه شصد و پنجمین سوره نازل شده است | شهریور ۱۳۹۷

اينها آيات خداست که ما بر تو به حق تلاوت مي‌کنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او … عمل فتوسنتز را انجام دهد که باعث جذب انرژی خورشید میشود و بوسیله آن برای تولید غذای … سوره النازعات آیه (7) : ( آنروز که لرزنده بلرزد و از پی آن لرزه ای افتد) : برداشت … را به خداوند وام داده است و خداوند راستگو ترین هستند در عمل به وعده ها حال شما بگویید …

به یاد دوست

شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان، پسر مظهر یزدان ، که بدی صاحب طبل و علم و … از این بود که زینب غمدیده و محزون، چوکند باز دهان و سخن خویش بگوید به تکان آورد آن … خویش درآورد و این طبیعی ترین گام زندگی را به اراده خویش در راهی بردارد که برمی … به فدايت، ثروتم كفاف نمى‏دهد، پس امام پيوسته تعداد بنده‏ها را كم كرد، تا رسيد به …

مناسبت های روز – ماهنامه خانوادگی علی آبادی

ماهنامه خانوادگی علی آبادی چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن. … که این نماز را بخواند، شب اول قبرش خدای متعال ثواب این نماز را با زیباترین … پادشاه یقین دارد که می تواند سال های سال بر این مردم پادشاهی کند و آب از آب تکان نخورد. … بین، با قلب و جانش پدیده ها را می نگرد و آن ها را مورد تفسیر و تبیین قرار می دهد؟

مهر ۱۳۹۰ – جانم فدای (…)

دحو الارض، مطابق با بیست و پنجم ماه ذوالقعده، روزی است که خداوند با نظر به کره … به نظر برخی از مفسران، آیه 30 سوره نازعات (والارض بعد ذلک دحاها) به همین واقعه اشاره دارد. 2. … لذا شایسته است انسان مومن در این ماه ها بیشتر به فکر باشد تا اندیشه و اعضای او … «دَحو» به معنای گسترش است و بعضی نیز آن را به معنای تکان دادن چیزی از محلِ …

دین اسلام – عقیده

از این رو، بر امّت اسلام؛ امّت شاهد و ناظر لازم است که نسبت به تمامی انسان‎ها احساس … داشته باشد، باید که از دین قبلی‌اش جدا شود و وارد اسلام گردد و گواهی دهد که معبودی … روایت شده که از پیامبر ج دربارۀ ایمان پرسیده شد و ایشان آیۀ فوق را تلاوت نمودند. … بدون تردید الله ـ انسان را به زیباترین شکل و در بهترین قالب آفرید، چنانکه می‌فرماید:.

پایگاه اطلاع رسانی چهارده منتخب

یک حرفی امروزی ها در مکتب “ماکیاول” در آورده اند که می گویند هدف، وسیله را مباح می کند؛ … آن (خدایی) که به صنع خود، اتقان و استواری داد و در مصنوع خود، حسن و زیبایی نهاد. … (پس از آن سوره حمد را تا پایان تلاوت کرد و به ادامه سخن پرداخت:) … امام هادی (ع) در این نامه، نظریه پیروان هر دو عقیده را با منطقی ترین اصول مردود اعلام …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,